*** JÓZSA MÓNIKA DOKTORI KONCERTJÉNEK FELVÉTELE ***

2012. március 17-én este hat órakor került sor a galántai Szent István király római katolikus templomban a kettős Kodály évforduló alkalmából megrendezett ünnepi hangversenyre, egyben Józsa Mónika karnagy doktori koncertjére.

Elsőként Haydn miséje, a Missa Brevis No.7 in Bb hangzott el a galántai Kodály Zoltán Daloskör előadásában, közreműködött a nyitrai Collegium Cantorum Kamarazenekar.

A koncert további részében Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz; Henry Purcell: O God, Thou Art My God; F. Mendelssohn-Bartholdy: Hör’ mein Bitten; Benjamin Britten: A Hymn to the Virgin; Mária Jašurdová: Psalm 8 és Zdeněk Lukáš: Dies Irae című művét adta elő a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa.

A hangversenyt két igényes Kodály-mű, a Jézus és a kufárok, valamint a Liszt Ferenchez zárta az összkar előadásában.

Szólót énekelt Renatka Feriková, orgonán Ferienčík Ági és Ternóczky István, gordonkán Rácz Csaba kísért.
Vezényelt Józsa Mónika, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának művészeti vezetője és a Kodály Zoltán Daloskör karnagya.

A koncertről a Magyar Interaktív Televízió készített felvételt.

Józsa Mónika doktori koncertje – bevezető

Joseph Haydn: Missa Brevis No 7 in Bb (Missa Brevis Sancti Joanni de Deo)
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei
Kodály Zoltán Daloskör

Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa

Henry Purcell: O God, Thou Art My God
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa

F. Mendellssohn-Bartholdy: Hör´ mein Bitten
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa

Benjamin Britten: A Hymn to the Virgin, Mária Jašurdová: Psalm 8 (ősbemutató), Zdeněk Lukáš: Dies Irae
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa

Kodály: Jézus és a kufárok; Liszt Ferenchez; Esti dal
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa, Kodály Zoltán Daloskör

A Galántai Szent István Király Római Katolikus templom adott méltó helyszínt 2012. március 17-én Józsa Mónika karnagy doktori hangversenyének a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán folytatott tanulmányai keretében. A hangverseny rangját emelte a kettős Kodály évforduló, ugyanis 1910. március 17-én adta első szerzői estjét és ez év december 6-án ünnepli a zenei világ születésének 130. évfordulóját. A zsúfolásig megtelt templom résztvevőit a házigazda szerepében Józsa Attila esperes-plébános fogadta, majd a műsorközlő személyesen köszöntötte a koncert hivatalos értékelőit: Elena Šarayová, Ondrej Šaray és Pavol Tužinský karnagy-docenseket, valamint a budapesti LFZE karnagy-tanárát Erdei Pétert, és Kneifel Imrét, a Székesfehérvári Kodály Gimnázium igazgató karnagyát.
2012. március, Pedagógusfórum, XI. évfolyam 3. szám, 9. oldal | Kazán József


A hangversenyen elsőként a nagy múltú Kodály Zoltán Daloskör élén mutatta be a doktorandusz felkészültségét. Műsoron Joseph Haydn: Missa Brevis No 7 in Bb szerepelt. Közreműködött a nyitrai Collegium Cantorum Kamarazenekar (művészeti vezető: Štefan Madari), valamint Renata Feriková szoprán énekesnő, és orgonán Ternóczky István. A feladatot az énekes szólista és a teljes előadói apparátus kiválóan oldotta meg: a szólista hangja a pianókban is üdén, kulturáltan szólt, az előadói apparátus a bécsi klasszicizmus stílustisztaságával, formailag kiválóan,a Kyrie kiegyensúlyozottan, a Gloria ujjongó örömével, a Credo és Sanctus ünnepélyességével, míg az Agnus Dei a boldogság és a béke keresésének szépségével szólt. A mise műsorra tűzése minden bizonnyal tovább formálja a Daloskör sokoldalúságát. Jó volt látni, hogy a férfikari sorok is létszámban tömörebbek voltak.

A hangverseny második részében a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa mutatkozott be, amelynek Józsa Mónika a művészeti vezetője. Fellépésükön közreműködött Renáta Feriková (szoprán), Ferienčik Ági (orgona) és Rácz Csaba (gordonka). A „tanítók“ előadásában több stíluskort felölelő fajsúlyos darab csendült fel. Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz c. nagyvegyeskarra írt változatban, magas hőfokon szólalt meg. Igazán hatásosan szólt az ősbemutatóként előadott Psalm 8, az ifjú zeneszerzői generációt képviselő Mária Jašurdová tollából. Érezni lehetett, hogy a szerző karnagyi tapasztalatokkal rendelkezik, mert a modern zeneszerzői eszközöket megfontoltan, jól énekelhetően alkalmazta. Pazar élményt nyújtott a férfikar, de a női kar szopránja is derekasan megküzdött a polimetrikus szerkezetű szólammal. Zdeněk Lukáš: Dies Irae miserészlete hangszínben, effektusokban telten, kitűnő gradációval szólalt meg. A hatása, gondolom, még nagyobb lett volna, ha a mise más részével lett volna kontrasztba állítva, vagy a két kórus egyesítésében szólalt volna meg.

Az összkart ezúttal Kodály két halhatatlan műve a Jézus és a kufárok, – amely egyike a legnehezebbike a Mester műveinek – valamint a Vörösmarty Mihály versére komponált Liszt Ferenchez c. művek alkották. Mindkét mű bemutatása frenetikus hatást váltott ki a karnaggyal igazán „érző“ közönségből. A kórusművek minden szavát értettük, minden dallamívet szépen kibontva érezhettünk, a karnagy érzékenységre való hajlamát szintén megtapasztalhattuk.

Összességében elmondhatjuk, hogy egy csodának voltunk részesei. A teljesség jegyében azonban illesse köszönet és elismerés e csoda „hátterét“ biztosító Csemadok Galántai Területi Választmányát is. Mónika, gratulálunk!

Eredeti cikk: Pedagógusfórum, XI. évfolyam 3. szám

Comments are closed.