Ajánlja fel Daloskörünknek adója 2%-át 2024-ben is…

Az oldal frissítve 2024. március 11-én…

A Közjegyzői Kamara által nyilvántartott adataink:

Názov: Spevokol Zoltána Kodálya Galanta – Kodály Zoltán Daloskör Galánta
IČO: 37961993
Sídlo: 924 01 Galanta, Nová 1041/25
Právna forma: Občianske združenie (polgári társulás)


A jövedelemadóról szóló 595/2003-as törvény későbbi módosításai alapján a felajánlás folyamata a következő:

A) A felajánló jogi személy (cégek – kft., rt. stb.):

 • Ha a jogi személy 2023-ban ill. a 2024-as adóbevallási határidőig NEM AJÁNDÉKOZTA ODA a 2024-ben fizetendő adójának legalább 0,5%-át közhasznú célra (bármilyen szervezetnek), abban az esetben ebben az évben adójának csak az 1%-át ajánlhatja föl. Az adóbevallásban be kell jelölni, hogy csak az adó 1%-ával rendelkezik (kitölti a 4. mezőt a VI. részben).
 • Ha a jogi személy 2023-ban ill. a 2024-es adóbevallási határidőig ODAAJÁNDÉKOZTA a 2024-ban fizetendő adójának legalább 0,5%-át közhasznú célra (bármilyen szervezetnek), abban az esetben az adójának 2%-át ajánlhatja föl, mint az elmúlt években is. Az adóbevallásban be kell jelölni, hogy az adó 2%-ával rendelkezik (kitölti a 2. és 3. mezőt a VI. részben).
 • Az adó 1% (2%)-a felosztható több szervezetnek való felajánlással, de feltétel a szervezetenkénti minimum 8,00 €.
 • A felajánlói nyilatkozat az adóbevallás nyomtatványának részét képezi (VI.rész). Több szervezetnek való felajánlás esetében az adóbevallás utolsó oldalán kell a szervezetek adatait megadni (Príloha k VI.časti – údaje o ďalších prijímateľoch). Az ajándékozási szerződések az adóbevalláshoz nem csatolandók, csak ellenőrzés esetében kell felmutatni őket. Az adóbevallást március 31.-ig kell leadni az illetékes adóhivatalba.

B) A felajánló természetes személy – magánvállalkozó (aki maga készíti az adóbevallását)

 • Ha a természetes személy 2023-ban NEM VÉGZETT ÖNKÉNTES MUNKÁT, vagy 40 óránál kevesebb önkéntes munkét végzett, abban az esetben az adójának 2%-át ajánlhatja föl egy általa kiválasztott szervezetnek.
 • Ha a természetes személy 2023-ban legalább 40 óra ÖNKÉNTES MUNKÁT VÉGZETT, abban az esetben az adójának 3%-át ajánlhatja föl, egy általa kiválasztott szervezetnek.
 • A felajánlott összeg minimum 3,00 € kell hogy legyen.
 • A felajánlói nyilatkozat az adóbevallás nyomtatványának részét képezi. Ha a felajánlás az adó 3%-ára szól, az adóbevalláshoz kötelező mellékletként csatolni a minimum 40 órás önkéntes munkát alátámasztó igazolást. Az adóbevallást március 31.-ig kell leadni az illetékes adóhivatalba.

C) A felajánló természetes személy – alkalmazott (akinek adóbevallásáról a munkaadó gondoskodik)

  • Ha a természetes személy 2023-ban NEM VÉGZETT ÖNKÉNTES MUNKÁT, vagy 40 óránál kevesebb önkéntes munkét végzett, abban az esetben az adójának 2%-át ajánlhatja föl egy általa kiválasztott szervezetnek.
  • Ha a természetes személy 2023-ban legalább 40 óra ÖNKÉNTES MUNKÁT VÉGZETT, abban az esetben az adójának 3%-át ajánlhatja föl, egy általa kiválasztott szervezetnek.
  • A felajánlott összeg minimum 3,00 € kell hogy legyen.
  • A felajánlói nyilatkozatot Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane – editovateľné tlačivo önálló nyomtatvány formájában adja le, melyhez csatolandó az adó befizetését igazoló nyomtatvány Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – vzor, melyet a munkáltató tölt ki az alkalmazott kérésére.

Figyelem, ebben az évben is mindkét nyomtatvány vonalkódos, azaz csak vonalkódos nyomtatványokon lehet a nyilatkozatot és a csatolandó igazolást leadni!

 • Ha a felajánlás az adó 3%-ára szól, a felajánláshoz és az adóigazoláshoz kötelező mellékletként csatolandó a minimum 40 órás önkéntes munkát alátámasztó igazolás. A felajánlói nyilatkozatot az adó befizetéséről szóló igazolással (esetleg az önkéntes munkát igazoló irattal) együtt kell leadni az állandó lakhely szerinti illetékes adóhivatalba (ezt megteheti a munkáltató könyvelője is) április 30.-ig.

Az adó 2%-al kapcsolatos minden kérdésre megtalálható a válasz 2024-ben is a www.rozhodni.sk oldalon.


A Közjegyzői Kamara által nyilvántartott adataink:
Názov: Spevokol Zoltána Kodálya Galanta – Kodály Zoltán Daloskör Galánta
IČO: 37961993
Sídlo: 924 01 Galanta, Nová 1041/25
Právna forma: Občianske združenie (polgári társulás)

Köszönjük!