*** JÓZSA MÓNIKA DOKTORI KONCERTJÉNEK FELVÉTELE ***

Slávnostný koncert na počesť dvojitého Kodályovho výročia a zároveň druhý doktorandský koncert Móniky Józsa sa uskutočnil 17. marca 2012, o 18:00 v kostole Svätého Štefana kráľa v Galante. Účinkoval Spevokol Zoltána Kodálya a Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, v sprievode komorného orchestra Collegium Cantorum z Nitry. Spoluúčinkovali: Renatka Feriková – soprán, Agnesa [...]