Slávnostná svätá omša k sviatku Všetkých svätých

1. novembra 2016 k sviatku Všetkých svätých bude vo farskom kostole Sv. Štefana kráľa v Galante od 10:30 odslúžená slávnostná svätá omša. Službu spevom poskytne Spevokol Zoltána Kodálya pod vedením Móniky Józsa. Omšu vysiela medzi 10:30-12:00 v priamom prenose STV2. Svätú omšu celebruje: Vdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár Trnavskej arcidiecézy, dekan dekanátu Komárno, [...]

Dobročinný koncert v Kolárove 3. januára 2016

Náš spevokol vystúpi v rímsko-katolíckom kostole v Kolárove 3. januára 2016, v nedeľu o 17:00 hod. Koncert organizuje Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ Kolárovo. Výťažok dobročinného koncertu bude venovaný Základnej umeleckej škole v Kolárove.

(Magyar) A XVI. Kodály-napok programja

Sorry, this entry is only available in Magyar.