Kontakt

Sídlo a adresa Spevokolu:
Spevokol Zoltána Kodálya Galanta – Kodály Zoltán Daloskör Galánta
Nová 1041/25
924 01 Galanta
Slovensko

E-mail: daloskorgmail.com

Mónika Józsa, dirigentka
e-mail: jozsamonikagmail.com
tel.: 00421 (0) 905 701 189

Kamill Zaťko, predseda
e-mail: zatkobionis.sk

Fakturačné údaje
IČO: 37961993
DIČ: 2021968399 (neplatca DPH)

Stále miesto skúšok zboru:
Mestské kultúrne stredisko, bábková sála
Mierové námestie 942/3, Galanta

Čas nácvikov:
Utorok 18:00-20:30