Slávnostná svätá omša k sviatku Všetkých svätých

1. novembra 2016 k sviatku Všetkých svätých bude vo farskom kostole Sv. Štefana kráľa v Galante od 10:30 odslúžená slávnostná svätá omša. Službu spevom poskytne Spevokol Zoltána Kodálya pod vedením Móniky Józsa. Omšu vysiela medzi 10:30-12:00 v priamom prenose STV2.

Svätú omšu celebruje:
Vdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár Trnavskej arcidiecézy, dekan dekanátu Komárno, miestny farár, Komárno

Koncelebranti:
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD., dekan dekanátu Galanta, miestny farár, Galanta
Mgr. Gašpar Balla, farár, Veľká Mača

Kantor:
Štefan Ternóczky, Galanta

Comments are closed.