Dobročinný koncert v Kolárove 3. januára 2016

Náš spevokol vystúpi v rímsko-katolíckom kostole v Kolárove 3. januára 2016, v nedeľu o 17:00 hod.
Koncert organizuje Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ Kolárovo.
Výťažok dobročinného koncertu bude venovaný Základnej umeleckej škole v Kolárove.

Comments are closed.